Danny & Luis

VIDEO

Vyberte si, ktorého z nás chcete vidieť...

                        ... nezabudnite si zapnúť zvuk :)


   
   
Za všetky nakrútené videá ďakujeme Liborovi Navrátilovi.

                     Každé jedno zostrihanie má na starosti Perlička :)


Ďakujeme