Danny & Luis

NEWS

CACIB výstava Nitra 2.11.2008

 V nedeľu 2.11. sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy psov, ktorá sa uskutočnila v Nitre. Pred podaním prihlášky som si myslel, že je to posledná záležitosť, ktorá nám bráni k získaniu pracovnej triedy na výstave ... No po doručení podmienok na udelenie pracovnej triedy som nikde nenašiel nutnosť medzinárodnej výstavy, ktorá tam kedysi bola. Takže sme zrejme zbytočne absolvovali jednu výstavu. Čo sa týka hodnotenia ... posudzoval pán Štefík, na ktorého hodnotenia majú ľudia z výstavných kruhov rôzny názor. Luis bol v triede otvorenej a zhoda náhod asi zariadila, že tam bol sám a tak nebolo s čím porovnávať...zrejme našťastie, lebo aj tak to nedopadlo moc dobre. Aj keď na druhej strane, veci, ktoré Luisovi vyčítal boli typicky dostihového charakteru ako krok, mäkšie spenky a jedna z výčitiek patrila aj na vraj vystúpené oči:) Pochválil mu však osvalenie, krk, chrbát a povahu. V každom prípade sme však splnili podmienky na pracovnú triedu v ktorej by záležitosti typicky dostihového charakteru mohli ísť trošku do úzadia. Teraz nás čaká úplné zavŕšenie sezóny 8.11. na dostihovej dráhe v maďarskej Rábapatone, kde Luis spolu so svojou sestričkou Fintou presne v deň dostihu oslávia 3. narodeniny !!!!!!!!! :) Kto sa chce pripojiť ku gratulácii, pozývame Vás do Ráby už najbližšiu sobotu :) xi
Žádné komentáře